Żelazne informacje

Żeby mówić o metalach, należy mieć świadomość, że nie byłoby ich, gdyby nie pierwiastki. Choć tablica Mendelejewa została stworzona dopiero kilkaset lat temu, pierwiastki istnieją na Ziemi od niepamiętnych dla człowieka czasów. Żelazo jest jednym z pierwszych, jakie udało się ludziom odkryć. Wykorzystywano je już w starożytności, a pierwsze przedmioty wykonane z tego metalu zostały znalezione na terenie Egiptu, Mezopotamii oraz Azji Zachodniej i datowane są na 4000 lat przed naszą erą.

chain-566778_1920Symbol chemiczny tego pierwiastka to Fe (Ferram), a jego liczba atomowa wynosi 26. Zaliczany jest do metali ciężkich, trudnotopliwych, ciągliwych, a przy tym niezbyt twardych. Ma kolor srebrzystobiały, a temperatura topnienia tego pierwiastka wynosi 1539 stopni Celsjusza, natomiast wrzenia 3000. Żelazo jest dość pospolitym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej - czwartym najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na świecie. Jego ogólną zawartość w środowisku szacuje się na mniej więcej 6%, z kolei całej masy Ziemi stanowi najprawdopodobniej aż 45%. Zwykle jest spotykane w rudach w postaci tlenków. Ponadto można je spotkać w minerałach tj. magnetytu, hematytu, limonitu, syderytu, pirytu i innych. Początkowo pozyskiwano je jednak ze znalezionych meteorytów i stąd też wywodzi się jego nazwa, którą używa się do dziś. W językach sumeryjskim i staroegipskim „żelazo” oznaczało „metal z niebios”.

Żelazo jest metalem aktywnym chemicznie i po podgrzaniu pokrywa się tlenkiem. Podobnie reaguje w kontakcie z powietrzem. Wówczas na powierzchni można zobaczyć rdzę, która jeszcze szybciej pojawia się przy dużej wilgotności. Dziś rzadko jest wykorzystywane w czystej postaci. Najczęściej stanowi element składowy stopów metali jak choćby stal czy żeliwo. Do jego obróbki w postaci stałej wykorzystuje się różnego rodzaju maszyny w tym giętarki, zgrzewarki czy walcarki. Po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury, może być również odlewane w specjalnych formach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI