Wycinarka wodna

Wycinarki wodne są wykorzystywane przy stosowaniu technologii waterjet, czyli przecinania lub czyszczenia materiałów przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem. Pełna nazwa tej technologii brzmi abrasive waterjet, czyli po polsku obróbka hydro-ścierna.

289c0f1ddb1efd5ac4987e80687a9dd6d9151d04Wycinarka wodna podczas obróbki wykorzystuje strugi wody z dodatkiem ścierniwa do sterowanego szlifowania materiałów. Obróbka hydro-ścierna stosowana jest do przecinania prawie wszystkich materiałów o grubości do 250 mm. Woda przechodząc przez dyszę wodną powoduje zasysanie ścierniwa do komory mieszającej. Taka mieszanina wody oraz ścierniwa jest kierowana do dyszy hydro-ściernej, gdzie zostaje uformowana i ustabilizowania. Powstała w taki sposób struga wody posiada wystarczającą ilość energii, by przeciąć materiały do wspomnianej już grubości 250 mm. Część materiałów, takich jak cienkie tworzywo, skóra, pianka czy guma można przecinać samą wodą, nie ma potrzeby mieszania jej ze ścierniwem.

Wycinarka wodna charakteryzuje się tym, że wykonuje precyzyjne cięcia o wysokiej jakości, dlatego też można stosować ją przy obróbce różnych materiałów. Stosowanie technologii waterjet nie uszkadza powierzchni ciętego materiału- przy jej zastosowaniu nie dochodzi do mikropęknięć, które naruszają surowiec. Podczas cięcia wodą materiał nie nagrzewa się, dzięki czemu nie musimy się martwić, czy dojdzie do ewentualnych odkształceń tworzywa czy nadtopień. Temperatura w strefie obróbki wzrasta, jednak jest to wzrost niewielki i następuje najczęściej w momencie przebijania się strugi wody. Proces ten odbywa się zazwyczaj pod wodą, w związku z czym ciepło jest odprowadzane na bieżąco, dzięki czemu uzyskane temperatury nie mają wpływu na materiał. Dodatkowo woda wycisza proces oraz wyhamowuje tnący strumień.

Biorąc pod uwagę dobro naszego środowiska, należy też pamiętać o tym, że obróbka przy użyciu wycinarki wodnej należy do tych najbardziej ekologicznych. W przeciwieństwie do innych maszyn nie wykorzystuje acetylenu czy laserów, które powodują emisję toksycznych substancji. Dodatkowo używana w nich woda może być wykorzystywana wielokrotnie, a stosowany jako ścierniwo materiał może być poddawany recyklingowi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI