Sterowanie maszynami CNC

Układy sterowania numerycznego, które stworzone zostały na przestrzeni ostatnich lat, charakteryzują się mniejszymi wymiarami i zdecydowanie szybszym działaniem. Są też bardziej przyjazne dla ich użytkownika. Obecnie, gdy mówi się o sterowaniu numerycznym (NC) obrabiarek, to właściwie oznacza to komputerowe bądź skomputeryzowane sterowanie numeryczne (CNC). Na naszym blogu przedstawimy trzy rodzaje sterowania maszynami CNC: punktowe, odcinkowe oraz kształtowe.

170ace21958a386f3e389e87277017d3ff72c697Zadaniem sterowania punktowego jest pozycjonowanie narzędzia w dokładnie określonym punkcie względem obrabianego przedmiotu. Nie ma tutaj znaczenia po jakim torze porusza się przyrząd. Nieistotna jest też prędkość, z jaką porusza się narzędzie od jednego do drugiego punktu. Ale, aby skrócić czas trwania całego procesu rekomendowane jest, żeby ruch odbywał się z maksymalną prędkością i po linii prostej.

Narzędzie powinno „najeżdżać” na punkt zawsze z tej samej strony- w ten sposób zawsze uzyskamy dokładne położenie. W związku z tym ostatni odcinek drogi powinien odbywać się przy zwolnionym posuwie. Układ ten jest niezwykle prosty. Ma on zastosowanie do sterowania np. wiertarek, przebijarek czy wytaczarek- maszyn, gdzie ważne jest dokładne pozycjonowanie narzędzia nad osią otworu.

Natomiast w sterowaniu odcinkowym przemieszczanie narzędzia odbywa się po określonym torze z odpowiednią prędkością. Tutaj odcinki toru sprzętu muszą być równoległe do osi układu współrzędnych. Dlatego też kontury obrabianego elementu mogą być równoległe do osi sterowanych. Tego typu sterowanie znajduje zastosowanie głównie przy dwóch rodzajach operacji: przy planowaniu i toczeniu wzdłużnym w obróbce wałków wielostopniowych oraz przy frezowaniu prostokątnych zarysów, frezowania płasko-równoległego głowicami frezowymi oraz frezowanie odsadzeń przelotowych frezami walcowo-czołowymi.

e9846001efe6e8adc02df553cfd497076e89f240Sterowanie kształtowe dotyczy obróbek, gdzie droga używanego narzędzia względem profilowanego przedmiotu powinna przechodzić przez określone punkty toru i jest ona linią, która jest złożona jednocześnie z odcinków prosto i krzywoliniowych. Dowolny kształt otrzymuje się dzięki współdziałaniu dwóch lub kilku silników napędów ruchów posuwowych. Podczas ruchu urządzenia między punktami pośrednimi na zdefiniowanym uprzednio torze ruchu stosuje się interpolację. Wyróżnia się dwa typy obróbki kształtowej: zarysów prostych oraz złożonych.

maszynach mogą występować również mieszane układy sterowania, np. punktowo-odcinkowe lub kształtowo- odcinkowe. Dzięki łączeniu tych układów możliwe jest zastosowanie maszyn przy kształtowaniu różnych profili w rozmaitych dziedzinach przemysłu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI