Słów kilka o plazmie cz. 2

Co nieco o plazmie powiedzieliśmy już w poprzednim artykule, jednakże dziś dodamy jeszcze kilka informacji, stanowiące podstawę do omawiania kolejnego tematu – obróbki metali za pomocą tejże materii.

plasma-113380_1280Przyjmuje się, że przeszło 99% materii, która wypełnia część Wszechświata dostępną obecnie dla ludzkich obserwacji, znajduje się obecnie w stanie plazmy. Są to bowiem gwiazdy, składające się przede wszystkim z tej materii. Jeśli chodzi o warunki ziemskie, to nie ma możliwości utrzymania plazmy w stanie równowagi termicznej z otoczeniem. Można tu zaobserwować nierównowagowe rozkłady parametrów fizycznych (temperatura, gęstość, ciśnienie, skład) oraz przepływy energii między plazmą a otoczeniem.

Ze względu na zachwianą równowagę termodynamiczną, a zwłaszcza różnice temperatur czy wynikające z tych wahań przepływy, mogą powodować powstawanie struktur dysspatywnych. W wyniku wspomnianych struktur, każda komórka jest otoczona podwójną warstwą. Ta warstwa, która ma styczność z wyższą temperaturą, charakteryzuje się większą gęstością jonów dodatnich, natomiast warstwa od strony chłodniejszej zawiera więcej elektronów. Co ciekawie w obszarze między tymi warstwami, ilość jonów i elektronów jest znacznie mniejsza. Komórki plazmy mogą mieć formę ziarnistą lub włóknistą. Są one niemal doskonałym przewodnikiem, ale prąd przez nie przepływający musi przedostać się przez dwie warstwy. Właśnie w ten sposób spada prawie całe napięcie.

Co ciekawe plazma jest proporcjonalna w zachowaniu, dzięki czemu możliwe jest przewidzenie jej zachowania nawet w tak dużej przestrzeni jak galaktyka. Wszystko to za sprawą badań laboratoryjnych, ponieważ to co trwa w warunkach doświadczanych ułamki sekund, w galaktyce może zająć nawet miliony lat.

Materia zwana plazmą silnie oddziałuje z polem magnetycznym i elektrycznym, a także dobrze przewodzi prąd. Co ciekawe, wraz ze wzrostem temperatury jej opór maleje – odwrotnie niż w przypadku metali. Jak jest to wykorzystywane w praktyce? O tym już niebawem!

Pozdrawiamy, Cnc-projekt.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI