Słów kilka o plazmie cz. 1

Plazma. Dziś to pojęcie kojarzy się przede wszystkim z telewizorem plazmowym, ale na pewno nie fizykowi czy specjaliście od maszyn do obróbki metali. Jest to bowiem materia, której stan skupienia jest bliski gazowemu, a większość jej cząsteczek jest naładowana elektrycznie. Mimo obecności jonów i kationów, niektóre cząsteczki swobodne są obojętne.

Rozróżnia się trzy rodzaje plazmy, a definicja każdej z nich jest nieco inna.

Plazma gorąca tworzy gwiazdy i choć w jej skład wchodzą cząsteczki elementarne naładowane i obojętne, trudno jest mówić o obecności tych drugich. Jest to związane z wysoką temperaturą oraz dużą gęstością.

plasma-389438_1280Plaza zimna powstaje natomiast w warunkach atmosferycznych, jakie panują na kuli ziemskiej, a także w zbudowanych przez człowieka urządzeniach. Dzieje się to wówczas, gdy panują odpowiednio niskie temperatury i właściwa gęstość np. podczas wyładowań atmosferycznych lub w plazmotronach. W jej składzie znajdują się składniki tworzące gorącą plazmę, ale poza tym mogą się tu pojawić atomy wraz z jonami lub cząsteczki tak obojętne, jak też zjonizowane. Co ciekawe w przypadku plazmy zimnej jonizacja cząsteczek zachodzi jedynie częściowo, ponieważ układ ma zaledwie tyle energii, by oderwać wyłącznie te elektrony, znajdujące się z wierzchu cząsteczek.

Z kolei plazma wyładowania pierścieniowego jest niskociśnieniową odmianą plazmy. Otrzymuje się ją pod wpływem przemiennego pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości (100 MHz) i w otoczeniu, gdzie ciśnienie zostało bardzo obniżone (do ok. 100 Pa). W takich warunkach nie ma równowagi termodynamicznej, dlatego też jest to bardzo trudny stan do badań. Jednakże ze względu na swoje właściwości fizyczne, jest to wyjątkowo interesujące zjawisko. Jako ciekawostkę dodamy, że wspomniane określenie (plazma wyładowania pierścieniowego), wraz z jego angielskim odpowiednikiem (Ring Discharge Plasma) wprowadził na początku lat 80’ ubiegłego wieku Polak – fizyk prof. Henryk Zbigniew Wrembel.

Pozdrawiamy, Cnc-projekt.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI