Recykling aluminium

Zarówno aluminium, jak i stal są wyjątkowo cenionymi metalami, ze względu na duże koszty pozyskiwania ich z rud oraz szeroki wachlarz zastosowań. Aluminium wykorzystywane jest w dużej mierze w przemyśle stoczniowym, lotniczym i samochodowym, a także w budownictwie. Ponadto znajduje zastosowanie przy produkcji puszek do napojów, folii spożywczej, kabli oraz przewodów, a także jest dodawane podczas wytwarzania mosiądzów, stopów z cynkiem czy też brązów.

cans-1679022_1280Recykling tego surowca jest bardzo istotny dla środowiska, jak i jego nabywców. Ta technologia jest tańsza o mniej więcej 60% w porównaniu z wydobywaniem go z rudy. Pozwala ponadto na oszczędzanie naturalnych złóż boksytów oraz zmniejszenie w ok. 95% ilości zużytej energii i wody, a także zanieczyszczenia powietrza, które są niezbędne do produkcji aluminium z rudy. Warto bowiem nadmienić, że odzyskując 1 tonę aluminium, oszczędza się aż 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej!

Poddając aluminium recyklingowi, zaczyna się od wstępnej obróbki mechanicznej, polegającej na rozdrabianiu materiału. Niewielkiej ilości kawałki o nieregularnych kształtach przesiewane są przez specjalne sita, dzięki czemu udaje się je oddzielić od ziarenek piasku czy innych zanieczyszczeń. W następnej kolejności następuje magnetyczna separacja aluminium od innych metali i wypalanie go w piecu kontenerowym lub obrotowym. Ten etap pozawala usunąć wszelkie farby i lakiery z puszek, by mogły trafić do pieców indukcyjnych wannowych lub tyglowych i zostać poddane topieniu odpadów drobnocząsteczkowych. Później wystarczy jedynie oczyścić materiał ze wszystkich niemetalicznych pozostałości i odlać go w pożądane formy.

Jeżeli aluminium zostanie prawidłowo przerobione nie straci na jakości, jednakże warunkiem jest wysoka czystość złomu aluminiowego. Jakość aluminium ocenia się uwzględniając zawartość metali alkalicznych oraz wodoru, a także ilość wtrąceń niemetalicznych. Czynnikami, które negatywnie wpływają na proces recyklingu wyrobów aluminiowych to duża wilgotność, zbędne materiały czy pozostałości farb drukarskich, lakierów i klejów. Warto jednak podkreślić, że te ostatnie nie stanową dużego problemu pod warunkiem, że łatwo je usunąć.

Pozdrawiamy, Cnc-projekt.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI