Pozyskiwanie i oczyszczanie aluminium

Aluminium ma wiele zastosowań i z powodzenie wykorzystywane jest w wielu dziedzinach. Zanim jednak trafi pod giętarkę do rur czy inną maszynę, trzeba ten pierwiastek pozyskać. Jak to zrobić?

Na wstępie warto doprecyzować, skąd w ogóle bierze się aluminium. Otóż otrzymywany jest z rudy boksytu. Oprócz pierwiastka docelowego można w niej znaleźć w dużej mierze bemit, diaspor i hydraragilit, a także krzemionki czy tlenki żelaza. Jak nie trudno się domyślić, wydobyte rudy należy oczyścić, żeby wydobyć z niej pożądany metal. Dokonuje się tego najczęściej jednym z dwóch sposobów alkalicznych.

acetylene-1239322_1920Pierwszy z nich to redukcja elektroniczna tlenku glinowego. Dzieje się to poprzez wydzielanie z boksytu tlenku glinowego, który jest fundamentalnym materiałem dla procesu wytwarzania metalicznego aluminium w sukcesywnym kriolicie. Wszystko odbywa się w temperaturze ok. 1233 K.  Wspomniana metoda zwana jest metodą Bayera. Druga natomiast polega na spiekaniu boksytu z sodą i wapniem. W każdej z nim kluczową rolę pełni reakcja, zachodząca miedzy rudą a określonym związkiem alkaicznym jak choćby NaOH, Na2CO3.

Oprócz sposobów alkaicznych, wyróżnia się ponadto metody kwasowe, przy czym ich przebieg jest nieco inny. Przede wszystkim wykorzystuje się w tym celu roztwory kwasowe m.in. H2SO4, H2SO3, HCl czy też HNO3. Ługuje się nimi rudy boksytowe, czego efektem są sole glinowe i żelazowe. Te pierwsze poddaje się kalcynacji i rozkładowi cieplnemu, dzięki czemu udaje się je oczyścić z żelaza. Na skutek tych procesów powstaje bezwodny tlenek glinowy.

Pozyskany jedną z metod tlenek aluminium musi przejść jeszcze elektrolizę. Jej rezultatem jest aluminium hutnicze o czystości 99,5-99,7%, które zawiera domieszki żelaza, manganu, siarki, magnezu, miedzi, tytanu czy wodoru. Chcąc otrzymać aluminium o czystości rzędu 99,9999%, trzeba je poddać procesowi rafinacji elektrolitycznej.

Pozdrawiamy, Cnc-projekt.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI