Obróbka skrawaniem metali

Obróbka metali polegająca na zmianie ich właściwości fizycznych oraz chemicznych. Umożliwia w ten sposób dostosowanie materiału do konkretnych potrzeb. W zależności od rodzaju wykorzystuje się odpowiednie maszyny do obróbki metalu, które wykorzystuje różne metody odkształcania tworzywa.

lathe-728315_1280Obróbka ścierna polega na częściowym usuwaniu, czyli ścinaniu niewielkich części obrabianego materiału odpowiednimi narzędziami skrawającymi. Przykładem takiej obróbki mogą być maszyny waterjet, które stosują obróbkę hydro-ścierną. Do najczęstszych obróbek ściernych zalicza się toczenie, frezowanie, struganie oraz szlifowanie.

Najpopularniejszą metodą obróbki skrawaniem jest obecnie toczenie. Tutaj obrabiany przedmiot wykonuje ruch obrotowy, przy czym narzędzie (czyli nóż tokarski) wykonuje ruch liniowy. Podstawowe odmiany toczenia to wzdłużne (gdzie kierunek noża i oś obrotu przedmiotu są do siebie równoległe), zewnętrzne lub wewnętrzne, poprzeczne oraz kopiowe (ruch posuwowy noża następuje po dowolnej linii). Proces toczenia przeprowadzany jest na tokarkach.

Frezowanie jest rodzajem obróbki, gdzie stosuje się frez, czyli wieloostrzowe narzędzie na obrabiarce zwanej frezarką. W trakcie obróbki narzędzie wykonuje ruch obrotowy, a przedmiot obrabiany ruch posuwowy. Wyróżnia się frezowanie obwodowe i czołowe, które różni się położeniem osi obrotu freza względem obrabianej powierzchni. Natomiast na podstawie kierunku posuwowego w stosunku do ruchu roboczego istnieje rozróżnienie na frezowanie współbieżne oraz przeciwbieżne.

Natomiast przy szlifowaniu jako narzędzie stosuje się ściernicę, osełkę bądź taśmę ścierną. Najczęściej szlifuje się przedmioty hartowane lub gdy chcemy zedrzeć niewielką ilość materiału. Zabieg ten stosuje się również przy wykańczaniu metalowych przedmiotów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI