O otrzymywaniu plazmy i wyładowaniach

Cięcie plazmą ma mnóstwo zalet i zastosowań. Przewyższa nimi inne maszyny do cięcia i umożliwia obróbkę metalu w różnych warunkach. Jednak żeby móc zrobić z nich użytek, trzeba w pierwszej kolejności tę plazmę uzyskać.

plasma-ball-172948_1280

Plazmą może stać się właściwie każda materia, ale pod jednym warunkiem. Należy ją podgrzać do takiej temperatury, żeby para nie podlegała już prawom, które obowiązują w przypadku zwykłych gazów. Wówczas mówi się o gazie zjonizowanym, będącym w praktyce plazmą. Gaz w takiej postaci określany jest czwartym staniem skupienia i może powstać w kilku przypadkach. Jednym z nich jest jonizacja zderzeniowa, mająca miejsce pod wpływem pola elektrycznego. Takim sposobem otrzymuje się plazmę w urządzeniach technologicznych, wykorzystywanych do obróbki. Tutaj uzyskanie plazmy jest ściśle związane z natężeniem pola elektrycznego. Żeby było to możliwe, przede wszystkim wolne elektrony muszą się znaleźć w ww. polu. Kolejną kwestią jest długość drogi między zderzeniami elektronów – im rzadziej się one zderzają, tym większą energię są w stanie uzyskać. Pod warunkiem, ze energia będzie dostatecznie duża, zderzenie poskutkuje jonizacja. Na ich prędkość ma również wpływ wartość pola. Należy również zwrócić uwagę na kierunek pola, ponieważ elektrony poruszają się do niego w przeciwną stronę.

W niektórych polach elektrycznych elektrony otrzymują zbyt dużo energii na swojej drodze swobodnej. Jeśli jest ona większa niż energia jonizacji, oprócz zjawiska jonizacji można zaobserwować wyładowania w gazie. Wyróżnia się m.in. wyładowania bezelektrodowe, charakteryzujące się wysoką częstotliwością. Powstają na skutek wzbudzonych przez zmienne pole magnetyczne prądów indukcyjnych. Klasyczne wyładowanie polega natomiast na przepływie prądu między elektronami. Ten rodzaj wyładowania jest doskonale znany i można go zaobserwować pod postacią wyładowań atmosferycznych, lamp jarzeniowych czy łuków elektrycznych.

Pozdrawiamy, Cnc-projekt.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI