Gdzie kryje się miedź?

Jednym z najcenniejszych obecnie metali jest miedź. O jej właściwościach fizycznych i chemicznych wspominaliśmy już w poprzednim artykule. Dziś natomiast skupimy się na jej występowaniu i wydobyciu. W końcu skądś trzeba mieć tę miedź.

Gdzie znajduje się miedź?

Można ją znaleźć w skorupie ziemskiej, ale wydobywa się ją naturalnie z rud lub w postaci czystego minerału. To tak zwana miedź rodzima, która jest dziś rzadko spotykana. Pierwiastek ten znajduje się również w ludzkim organizmie i w odpowiednich ilościach jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.

Kraje, które posiadają szacunkowo największe zbiory miedzi to:

- Chile (150 mln ton);
- Peru (90 mln ton);
- Australia (80 mln ton);
- Meksyk (38 mln ton);
- Stany zjednoczone (35 mln ton);
- Chiny, Indonezja, Rosja (30 mln ton);
- Polska (26 mln ton).

W naszym kraju głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, a wydobycie rud tego metalu w przeliczeniu na czysty składnik wynosiło 430 ton w 2009 roku. Wówczas na pierwszym miejscu znalazły się Chile (5,52 mln ton), następnie Peru (1,25 mln ton), kolejno Chiny (1,15 mln ton), a zaraz za nimi – Stany Zjednoczone (1,12 mln ton).

Otrzymywanie miedzi

Zawartość miedzi w wydobywanych rudach jest bardzo mała, dlatego też konieczne jest stosowanie odpowiednich metod. Jako iż najczęściej spotykane są siarczki miedzi, niezbędne jest zastosowanie flotacji, która pomaga oddzielić je od skały płonnej. Takie koncentraty miedzi przerabia się następnie w piecach hutniczych na anody miedziowe. Następnie są one poddawane elektrorafinacji, dzięki której otrzymuje się katody, przetapiane później na wlewki o różnorakim kształcie. W kolejnym etapie miedź może zostać użyta lub trafić choćby do giętarki.

Pozdrawiamy, Cnc-projekt.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI